Projekte

Albania Real-Time Blacklisting

URL: http://arbl.zero1.al

Exploits Database (ne zhvillim / under development)

URL: http://exploits.zero1.al

Demostrimi i perdorimit te Google Browsing API

URL: www.zero1.al/gsb

Me poshte gjeni disa detaje per projektet e tjera te cilat nuk kane aksesim publik.